Love & Life

Đại dịch cô đơn và cách để tạo dựng tình bạn ý nghĩa

Các chuyên gia đang thực sự lo ngại về vấn sức khỏe tinh thần khi tình trạng cô lập lan rộng toàn cầu kể từ khi đại dịch Covid-19 diễn ra, đặc biệt là khi cô đơn kéo dài có thể chuyển thành các vấn đề mãn tính với hậu quả lâu dài. Chưa bao giờ, mọi người phải sống một mình, hạn chế tương tác với nhau và cảm thấy cô đơn như lúc này.
person human

Recommended posts for you