Love & Life

Khủng hoảng ở Afghanistan: Chúng ta có thể giúp được gì cho họ?

Sau 20 năm, Afghanistan một lần nữa nằm dưới sự kiểm soát của Taliban, một tổ chức quân sự đã cai trị đất nước trong 5 năm trước khi có sự can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ vào năm 2001. Vào ngày 16 tháng 8 năm 2021, sau khi Tổng thống Afghanistan, Ashraf Ghani bỏ trốn, lực lượng Taliban tiến vào thủ đô Kabul với rất ít sự kháng cự, trở lại nắm quyền và chấm dứt nỗ lực kéo dài hai thập kỷ của các quốc gia phương Tây nhằm thiết lập chế độ dân chủ trong nước.
clothing apparel person human

Tags

Recommended posts for you