Love & Life

"Doomsurfing" - Khi chúng ta nhìn về một đám đông hỗn loạn

Cụm từ “Seoul Halloween crowd crush” đã có trên trang bách khoa toàn thư mở Wikipedia, như một dấu mốc đau lòng vào cuối năm 2022. Chúng ta cần làm gì sau thảm kịch này? 

Recommended posts for you