Love & Life

Chốn công sở: Nói sao để “thật” mà không “thô”?

Sau mỗi cuộc họp, cuộc giao tiếp, nhận brief - lật brief,... đã gây không ít “sát thương” tại chốn công sở. Liệu chúng ta có thể làm gì để nói thật mà không thô, thậm chí còn vừa lòng nhau?

chair furniture clothing apparel person human room indoors shoe footwear

Recommended posts for you