Love & Life

Hạnh phúc không cần một điểm tựa

Một vị thầy từng nhắn nhủ học trò: "Nếu con muốn một điểm dựa, con sẽ lung lay theo điểm dựa đó. Khi con không cần một điểm dựa, con sẽ tự khắc nhận ra sự vững chãi từ bên trong con vốn đã đủ đầy." Hạnh phúc đích thực cũng vậy, là không cần một điểm nương tựa bên ngoài.

cooking food pouring food food presentation plant

Recommended posts for you