Love & Life

Bằng cách nào, Tuấn chữa lành "những vết thương lòng"?

Sau hai năm đại dịch, người ta bắt đầu ý thức và cởi mở hơn với những vết thương. Đó cũng là bước đầu tiên để những tổn thương dần lành.

stage auditorium room indoors theater hall person human crowd

Recommended posts for you