Love & Life

Khi "người gốc Á" là một cái tội...

Chưa bao giờ làn sóng thù ghét và kỳ thị người gốc Á lại trở nên mạnh mẽ đến vậy. Nhưng, chuyện gì đang xảy ra với chúng ta?
person human crowd parade text

Tags

Recommended posts for you