Love & Life

Khi tâm rỗng lặng, ý tưởng sẽ xuất hiện

Khi phỏng vấn những cây viết hay nghệ sĩ đương đại về việc những ý tưởng sáng tạo của họ xuất phát trong hoàn cảnh nào, phần lớn họ đều trả lời rằng chúng diễn ra rất đột ngột và thường trong lúc họ không bộn bề ngổn ngang suy nghĩ. 

sitting person canvas painting art

Recommended posts for you