Love & Life

Không cần phải yêu chính mình để được yêu

Nhiều người vẫn hay khuyên: Hãy yêu chính mình để được người khác yêu thương. Nhưng việc yêu bản thân và được người khác yêu thương không phải là thứ phải đến trước đến sau.

clothing pants person sitting jeans furniture hosiery sock face head

Related Articles

Recommended posts for you