Love & Life

Kintsugi - Triết lý giúp bạn vượt qua được giai đoạn khủng hoảng

Ai rồi cũng sẽ phải đối mặt với các giai đoạn khủng hoảng khác nhau trong cuộc đời. Chúng ta có thể trấn an rằng lửa thử vàng, gian nan thử sức. Thất bại là cơ hội để lớn mạnh, học tập và thay đổi, nhưng quá trình chuyển biến đó không hề dễ dàng.

woman adult female person fashion coat dress formal wear gown face
Ảnh: © Mark DeLong Photography, LLC

Recommended posts for you