Love & Life

L’OFFICIEL Book Club: Tanizaki Junichiro - Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ

Những nhân vật trong tác phẩm của Tanizaki luôn sống hăng say và kịch tính tựa như ngày nào cũng là ngày cuối và tuổi nào cũng là tuổi đôi mươi. 

adult male man person face head photography
Tác giả Tanizaki Junichiro

Recommended posts for you