Love & Life

Làm điều gì đó đi: Bức tranh ngàn đô không quý bằng tấm lòng

Có một em bé năm nay vừa bước sang tuổi 14, nhưng đã làm được điều không tưởng: quyên góp 2,9 tỷ đồng hỗ trợ chống dịch Covid-19.
plant

Recommended posts for you