Love & Life

Làm điều gì đó đi: "Dear Saigon, Dear Lii..."

Một chàng trai từng muốn bỏ phố lên rừng, để tìm một chốn "an nhiên". Mà Sài Gòn cũng có thể an trú và nên thơ lắm chứ, vì Sài Gòn thân thương đến thế cơ mà. Và kênh Youtube này đã ra đời vì điều đó.
garden outdoors potted plant pottery jar plant vase

Tags

Recommended posts for you