Love & Life

Late Bloomers, những đoá hoa nở muộn và khái niệm khác về thành công

Có một sự thật là xã hội dường như dành nhiều ưu ái cho những người thành đạt ở tuổi đời còn trẻ, đặc biệt là dưới 30 hay trong khoảng 20 tuổi, kéo theo sự gia tăng áp lực lên thế hệ trẻ để thành công càng nhanh càng tốt như một tiêu chuẩn mới của xã hội hiện đại.
clothing apparel art person human fashion drawing

Recommended posts for you