Love & Life

Một mình là một nghệ thuật sống

Một mình nhưng không cô lập, không thiếu thốn về mặt tinh thần, không mong cầu về những mối quan hệ để thỏa mãn cảm xúc và suy nghĩ, đó là một nghệ thuật sống. Nhiều người cho rằng đây là một "cảnh giới", hẳn sẽ phải mất quá nhiều thời gian thì mới có thể đạt đến được. Nhưng vốn dĩ một mình mà đủ đầy lại vốn là bản chất của mỗi người, chỉ là họ chưa nhận ra mà thôi. 

cup clothing hosiery sock

Recommended posts for you