Love & Life

Ngày của Mẹ: Ai trông em bé thế?

Ngày của mẹ nếu dành để tôn vinh sự hy sinh của người mẹ dành cho con cái, những nỗ lực của người mẹ cũng nên được tôn trọng như nhau dù là những người mẹ toàn thời gian hay người mẹ đi làm toàn thời gian. 

face person photography portrait dress baby people formal wear fashion gown
Ảnh: Nici & Karin - Smudgetikka

Recommended posts for you