Love & Life

Người hướng nội: "Me Time" chính là cách để thăng tiến trong công việc

Người hướng nội ngại va chạm, người hướng ngoại lại là những người thích thể hiện. Nhưng nếu lựa chọn ở trong vòng an toàn của mình, người hướng nội có thể đang tụt lùi so với đồng nghiệp. Dĩ hoà vi quý hay đơn giản là từ chối công việc vì… không hợp với tính cách. 

Recommended posts for you