Love & Life

[Our Voice]: Ở một thế giới PHẢI CÓ sáng tạo

Sáng tạo có phải là khái niệm quá “viển vông” và không thực sự cần thiết với những ngành công nghiệp khác? Sáng tạo chỉ thuộc về nghệ thuật? Sáng tạo là năng khiếu thiên bẩm? Dù là một trong những khái niệm cơ bản nhất, vẫn có những lầm tưởng thú vị liên quan đến sáng tạo trong cuộc sống hàng ngày.
person woman adult female face head hair

Tags

Recommended posts for you