Love & Life

[Our Voice] - Liệu chúng ta có đang thích Giáng sinh hơn Tết?

Không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp nơi. Kỳ nghỉ lễ vốn ảnh hưởng từ văn hoá của phương Tây giờ đây được người trẻ háo hức chờ đợi không kém Tết truyền thống. 

costume person bride woman adult female man male glasses face

Recommended posts for you