Love & Life

Sức khỏe tinh thần: Hàn Quốc sẽ viện trợ cho những người trẻ tuổi cô đơn

Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc sẽ cấp tới 650.000 KRW (tương đương hơn 10 triệu đồng) mỗi tháng cho các thanh niên trẻ tuổi cô đơn.

people person city walking plant path boardwalk bridge urban staircase

Recommended posts for you