Love & Life

Tiết kiệm hơn, sống bền vững hơn qua 7 thói quen của thế hệ người Việt đi trước

Đại dịch Covid-19 kéo dài gây ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế. Kết quả là nhiều người trẻ bắt đầu tiết kiệm và chi tiêu thận trọng hơn. Trong khi tiết kiệm vốn được thế hệ trước đề cao, giờ đây cũng được giới trẻ quan tâm hơn.
person human poster advertisement

Recommended posts for you