Love & Life

Timeboxing - Tất cả những gì bạn cần biết về kĩ thuật quản lý thời gian hiệu quả

Phương pháp quản lý thời gian hiệu quả Timeboxing được nhiều người thành công áp dụng, trong đó có các nhà tỉ phú Elon Musk, Bill Gates, và tác giả của cuốn Deep Work,New Calpot. Bằng cách đóng gói thời gian cho từng nhiệm vụ cụ thể, bạn hoàn toàn có thể kiếm soát được khối lượng công việc của mình
background business hand person man office face time clock deadline hour young watch portrait big adult caucasian concept success confident smile male expression alarm happy isolated holding countdown beard idea finger handsome cheerful suit manager white job professional worker work corporate busy businessman pointing joy positive timer gesture showing management human clock tower building architecture tower analog clock

Recommended posts for you