Love & Life

“Tôi muốn Afghanistan nổi tiếng vì nghệ thuật, chứ không phải bởi chiến tranh”

Shamsia Hassani (sinh năm 1988) là nghệ sỹ graffiti đầu tiên ở Afghanistan, đồng thời là giảng viên khoa mỹ thuật, phó giáo sư môn Vẽ và Vẽ Giải phẫu tại Đại học Kabul (thành phố Kabul, thủ đô của Afghanistan).
person human art clothing apparel painting

Recommended posts for you