Love & Life

Trần Tâm Trang: Viết tiếp giấc mơ nhạc kịch khi đã làm mẹ

Một người mẹ, 30 tuổi nhưng vẫn sống hết mình vì một giấc mơ từ thuở nhỏ: Trở thành diễn viên nhạc kịch. Đứng trên sân khấu của vở nhạc kịch Alice In Wonderland. Trần Tâm Trang đã trình diễn với tất cả năng lượng tích cực, Trang đã chứng minh cho mọi người thấy giấc mơ hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu bạn quyết tâm theo đuổi và sống hết mình vì nó.

person human plant flower bouquet flower flower arrangement blossom

Recommended posts for you