Love & Life

Từ Books Homestay Phú Yên đến 1 tỷ cây xanh

Ngày trái Đất, chúng tôi ghi lại câu chuyện về một người phụ nữ từng bán trái cây, xây hàng ngàn tủ sách cho các trường học nghèo ở nông thôn, nhà sáng lập dự án “Books Homestay Phú Yên” và giờ đây là dự án “1 tỷ cây xanh”
person human car transportation vehicle automobile plant

Recommended posts for you