Love & Life

Ubuntu - Nghệ thuật sống đầy nhân văn của người Châu Phi

René Descartes, một trong các nhà khoa học và triết gia vĩ đại nhất mọi thời đại và được coi là nhà sáng lập của chủ nghĩa duy lý hiện đại, từng nói: “ tôi tư duy, nên tôi tồn tại”. Suy tư này từng tác động đến cách nhân loại hình thành ý thức về bản thân mình qua nhiều thế hệ. Trong đó, sự định hình thành tựu hay cá tính của một cá nhân không nhất thiết phải được xác định bởi mối quan hệ của một cá nhân với người khác. Tuy nhiên, người Châu Phi cổ lại không nghĩ thế, họ nuôi dưỡng cộng đồng của mình thông qua một triết lý phi phương Tây và vẫn còn tồn tại vững mạnh đến ngày nay, đó là Ubuntu.

woman adult female person tribe

Tags

Related Articles

Recommended posts for you