Money & Finance

Bạn không bao giờ “quá bận” để xây dựng thương hiệu cá nhân

Xây dựng thương hiệu cá nhân là một khoản đầu tư quan trọng và nó có thể khó khăn khi bạn cống hiến hết mình cho công việc. 

coat handrail dress formal wear fashion gown staircase evening dress person hat
Ảnh: Mauro Lorenzo | L'OFFICIEL Baltic

Recommended posts for you