Money & Finance

Không để kinh tế cản trở "lối sống xa hoa", người trẻ tận dụng mua đồ secondhand

Một số lượng kỷ lục Gen Z đang thúc đẩy sự bùng nổ của hàng xa xỉ bất chấp sự bất ổn về kinh tế ngày càng gia tăng, đó là mua đồ cũ để theo đuổi cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Recommended posts for you