Money & Finance

[She-E-O] Sophie Hà Nguyễn, CEO Style Academy: Thời trang là món đầu tư hời để thành công

Đối với cộng đồng cựu học giả Chevening Việt Nam, Sophie Hà Nguyễn là người luôn đi đầu trong nhiều hoạt động xã hội, đồng sáng lập Chương trình hướng nghiệp Chevening Việt Nam Career Mentoring Programme. Đối với cộng đồng khai vấn và những phụ nữ yêu phát triển bản thân, Sophie Hà Nguyễn là nguồn cảm hứng về tinh thần làm việc sáng tạo và những đột phá, cách tiếp cận mới mẻ. Với các doanh nghiệp lớn, Sophie Hà Nguyễn luôn nhận được sự “săn đón” trong những chương trình tọa đàm, đào tạo và phát triển đội ngũ. 

executive person lamp indoors interior design table lamp accessories jewelry necklace

Recommended posts for you