Ô by L'OFFICIEL

[Ô by L’OFFICIEL 2023] Cơ thể con người qua sự tiến hóa của nghệ thuật điêu khắc

Cơ thể con người từ lâu đã hiện lên trong nghệ thuật thuật điêu khắc trong nhiều hình thái khác nhau, có khi chi tiết đến từng sợi tóc, có khi lại bị bóp méo trong mọi tỷ lệ. Hình dáng ấy phụ thuộc vào trí tưởng tượng của con người, chịu ảnh hưởng của thời đại và lịch sử điêu khắc dường như vừa ủng hộ, vừa phủ nhận những tiêu chuẩn tuyệt đối về một “cơ thể đẹp”.

grass plant nature outdoors park art
"Large Reclining Figure" (1984) của Henry Moore

Related Articles

Recommended posts for you