Ô by L'OFFICIEL

[Ô by L'OFFICIEL 2023] 6 thước phim ngập tràn "ảo thanh" của thân thể

Từ cảnh giết chóc tàn bạo đến các khung hình đầy đam mê… 6 thước phim sau là những ấn tượng nơi thân thể cất lên tiếng nói. Dù là ảo thanh không nhìn, không thấy, nhưng nó sở hữu quyền năng chạm đến những góc tối sâu, dù để dũng cảm mà thừa nhận nó luôn không dễ dàng.

hat adult female person woman male man people face portrait

Recommended posts for you