Ô by L'OFFICIEL

[Ô by L'OFFICIEL 2023] Phan Đăng Hoàng - Điêu khắc hình thái người phụ nữ qua thước vải

Đa phần thiết kế dưới bài tay tài hoa của NTK Phan Đăng Hoàng đều lấy cảm hứng từ những ý tưởng vô cùng gần gũi như trò chơi dân gian của trẻ em, hội họa, điêu khắc... thể hiện tinh thần giao thoa văn hóa Đông – Tây.

dress formal wear fashion evening dress adult female person woman gown ring

Related Articles

Recommended posts for you