Pop, Music & Film

"ái" – khu vườn tình đầy ảo mộng của tlinh

Trong album đầu tay "ái", tlinh cho mọi người thấy rằng mình có thể gai góc, có thể nổi loạn. tlinh có thể dễ thương, điệu đà, đầy mơ mộng và nhiều khao khát. Nhưng trên tất cả, tlinh vẫn là một cô gái 23 tuổi, không thể tránh khỏi những khoảnh khắc yếu đuổi và mềm mỏng, nhất là khi yêu.

face head person happy smile

Tags

Recommended posts for you