Pop, Music & Film

Ai sẽ được gọi tên tại Rap Việt mùa 3?

Phần lớn màn trình diễn của các thí sinh Rạp Việt mùa 3 trong Đêm Chung kết 1 đều được đánh giá từ tốt đến xuất sắc. Điều đó khiến kết quả cuối cùng thực sự trở nên khó đoán. Ý kiến khán giả chia đều cho Mikelodic, Double2T hay 24K Right chứ không tập trung vào một nhân tố duy nhất như những mùa trước.