Pop, Music & Film

Ái Phương: "Nghệ sĩ không dễ gì mong manh!"

Ái Phương có thể mong manh trong giọng hát, nhưng không hề do dự trong lý tưởng nghệ thuật. Chọn dòng nhạc ballad chủ đạo, Ái Phương bày tỏ: “Phương mong muốn mọi người nhớ đến mình chỉ đơn giản là người kể chuyện bằng âm nhạc, hơn là một songwriter hay singer.” 

long sleeve woman adult female person dress formal wear fashion wedding gown sweater

Recommended posts for you