Pop, Music & Film

Angelina Jolie - Hào quang nghiệp diễn có đang dần tắt?

Sau gần ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cái tên Angelina Jolie đã trở thành thương hiệu vượt qua hẳn ngưỡng của một diễn viên: nhà hoạt động xã hội, một nghệ sỹ chính trị, một đạo diễn, một diễn viên, và hơn cả là một bà mẹ sáu con.
face person female clothing woman blonde teen kid portrait photography

Tags

Recommended posts for you