Pop, Music & Film

Cẩm Vân – Khắc Triệu tiếp nối thanh xuân từ món quà của con gái Cece Trương

Mới đây, gia đình ca sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu đã cùng cô con gái cưng Cece Trương cho ra mắt MV mang tên “Thanh xuân mãi cháy”. 

person human guitar musical instrument leisure activities

Recommended posts for you