Pop, Music & Film

Nhớ người yêu thì (không) nên xem phim gì?

Nếu bộ phim “50 Sắc Thái” luôn đứng đầu trong list “phim tình cảm” chỉ nên xem khi không có phụ huynh của thế hệ Gen Z, thì những tác phẩm được gợi ý bởi thế hệ Millennials sau đây sẽ khiến cả 4 phần của hit “50 Sắc Thái” chỉ nhẹ nhàng như bài học giáo dục giới tính.

person human

Recommended posts for you