Pop, Music & Film

Đạo diễn Kiên Ứng - Kể trọn vẹn những câu chuyện qua từng khung hình

Với khả năng cảm nhạc sâu sắc cùng sự thấu hiểu tận tâm dành cho nghệ sĩ, Ứng Duy Kiên hiện đang là một trong những thương hiệu đạo diễn MV ca nhạc nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Kỷ niệm một thế kỷ của L’OFFICIEL và mười năm của SpaceSpeakers, hãy cùng anh nhìn lại chặng đường sự nghiệp cũng đã dài hơn một thập kỷ của mình.
person human magazine

Recommended posts for you