Pop, Music & Film

Đen Vâu chịu trách nhiệm gì từ "Mang tiền về cho mẹ"?

Những ngày vừa qua, MV "Mang tiền về cho mẹ" thu hút một làn sóng tranh luận mạnh mẽ, bao gồm cả lời khen ngợi lẫn chỉ trích. Vậy nên nhìn nhận tác phẩm này và những hiệu ứng xã hội quanh nó theo những chiều hướng nào?

person human fish animal

Recommended posts for you