Pop, Music & Film

Đường nào cho nhạc Việt… “ra biển lớn”?

Nỗ lực của các nghệ sĩ Vpop gần đây ít nhiều đều giúp cho thị trường trở nên sôi động, đa sắc hơn. Nhưng câu hỏi đặt ra là khi nào nhạc Việt mới có thể chiếm trọn tình cảm của bạn bè quốc tế?

performer person solo performance adult male man dancing leisure activities

Tags

Recommended posts for you