Pop, Music & Film

Bí mật đằng sau khối tài sản của huyền thoại Elvis Presley

Khối tài sản mà Elvis chẳng hề tương xứng so với danh tiếng mà ông từng có. Tuy nhiên, một quyết định đúng đắn đã vực dậy tên tuổi của Elvis thêm lần nữa, đồng thời, đưa cái tên Elvis Presley thành một trong năm người nổi tiếng kiếm được nhiều tiền nhất sau khi mất, theo Forbes năm 2020.

men:cb2 two people:cb1 holding hands:cb3 human relationships:cb2 love:cb2 smiling:cb3 women:cb2 studio shot:cb2 head and shoulders:cb2 portrait:cb2 prominent persons:cb2 caucasian ethnicity:cb2 husband:cb2 tuxedo:cb3 groom:cb2 performing arts:cb2 wedding dress:cb2 american:cb2 romance:cb1 wedding ring:cb2 bride:cb2 married life:cb1 las vegas:cb1 elvis presley:cb3 priscilla presley:cb3 clothing apparel person human veil robe fashion

Recommended posts for you