Pop, Music & Film

Gia đình xác nhận siêu mẫu Stella Tennant tự vẫn

Theo chia sẻ mới nhất từ gia đình siêu mẫu huyền thoại Stella Tennant với tờ The Telegraph, bà đã phải vật lộn với các vấn đề sức khỏe tinh thần trong một thời gian khá dài.
person human face sleeve clothing apparel

Tags

Recommended posts for you