Pop, Music & Film

"Vũ trụ Phim truyền hình Việt Nam": Qua cơn "sến", tới cơn "sốt"

“Giờ vàng là thuận lợi đầu tiên, nhưng chất lượng vàng của phim mới giữ được khán giả lâu dài.” - Đạo diễn Đỗ Thanh Hải nhận định.
wood person human plywood hardwood people

Recommended posts for you