Pop, Music & Film

Giới siêu giàu trong K-Drama: Phủ phê nguyên liệu mới, đích vẫn chưa đi tới?

Rich kid hay những gia tộc Chaebol với khối tài sản kếch xù... không phải lần đầu tiên được khai thác trên màn ảnh xứ Hàn. Nếu rich kid được hiểu như những cậu ấm cô chiêu và mối tình giai cấp với nam nữ chính nghèo khổ, thì ngược lại quyền lực của các chaebol khiến không ít nhà làm phim xứ Hàn dè chừng. Gần đây, những rào cản tư tưởng đã được gỡ, phim ảnh Hàn liên tiếp đưa ra góc nhìn tranh sáng tranh tối của tầng lớp thượng lưu.
tie accessories accessory suit coat clothing overcoat person human finger

Tags

Recommended posts for you