Pop, Music & Film

James Bond: 5 điều làm thay đổi thế giới điện ảnh mãi mãi

Vào thời điểm bộ phim điệp viên 007 ra mắt, nó đã trở thành hiện tượng văn hóa, mang đến cho khán giả cảm giác thoát ly thực tại, được đo như một liều Adrenaline, với những pha nguy hiểm táo bạo, những chiếc xe tốc độ cao, những tiện ích của tương lai, những bộ vest chỉnh tề, những phụ nữ xinh đẹp, những ly Martini lắc đều và những địa điểm kỳ lạ!
press kit clothing apparel suit overcoat coat tie accessories accessory person tuxedo

Recommended posts for you