Pop, Music & Film

Jessica Chastain: Đôi mắt nói lên tất cả

Jessica Chastain dành một thập kỷ qua để xây dựng sự nghiệp mà hầu hết các diễn viên khác phải dành cả đời để theo đuổi. Và lần này, Chastain sẽ khoác lên những thiết kế tuyệt vời cũng có tuổi đời bằng một đời người.

clothing person evening dress robe gown fashion shoe footwear female face

Recommended posts for you