Pop, Music & Film

“Lift me up": Đây vẫn chưa phải là kỷ nguyên của Rihanna?

Có lẽ Rihanna là nghệ sĩ hiếm hoi giữ được sức hút trong thị trường âm nhạc sau tận 7 năm vắng bóng, bận rộn với các hoạt động kinh doanh.

person human clothing apparel fashion evening dress gown robe

Recommended posts for you