Pop, Music & Film

Từ "Nàng tiên cá" với "Cleopatra", chúng ta nên nhìn màu da dưới góc độ nào?

Chỉ trong một thời gian ngắn mà ba tác phẩm “The Little Mermaid”, “Queen Charlotte” và “Cleopatra” đã tạo nên những tranh luận đến không hồi kết về giới hạn của sáng tạo và sự đúng đắn của lịch sử. Tuy vậy mỗi một tác phẩm đều lại thu được phản ứng khác nhau. Vì sao lại thế?

lady person adult female woman black hair hair face head curly hair

Recommended posts for you