Pop, Music & Film

Tưởng nhớ nghệ sĩ cải lương Vũ Linh: Một đời với nghiệp cầm ca

Một người mang theo ký ức thăng - trầm của nghệ thuật cải lương, từ lúc hưng thịnh tới khi bão hoà, đó là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh.

person face head
Nghệ sĩ Vũ Linh.

Recommended posts for you